Aktuality29. 12. 2020  holstein  PF 2021
 Všem zákazníkům a obchodním partnerům přejeme úspěšný rok 2021. Těšíme se na další spolupráci a přejeme vám hodně zdraví a štěstí v pracovním i osobním životě.


07. 12. 2020  holstein  Hodnocení jalovic v ČR prosinec 2020
 Při pohledu na hodnocení jalovic najdeme stejnou situaci jak u hodnocení mladých býků. Velký vliv německých býků se projevuje i zde. Obecně je možno říci, že náš plemenářský program je v podmínkách ČR velmi úspěšný a dcery našich býků přinášejí chovatelům ekonomický profit s velkým potenciálem pro působení v budoucnosti.


02. 12. 2020  holstein  Výsledky genomických býků v ČR - prosinec 2020
 Po zveřejnění nových výsledků můžeme bez nadsázky říci, že jsme pyšní na náš plemenářský program. Dominance německých býků je úžasná. V gTOP 10 najdeme pouze tři otce. Semino 4x, Board 1x a Vancouver 5x (otcem býka Vancouver je Board). Z výše uvedených otců býků můžeme odvozovat průměrné vlastnosti jejich synů. Potomstvo po býku Semino nabízí solidní navýšení užitkovosti (cca. +1000 kg) a úžasný nárůst procentického podílu složek mléka. Potomstvo býků Board a Vancouver má velký nárůst produkce mléka (cca. +1500 až +2000 kg) při zachování %. Znaky exteriéru a zdraví doplňují komplexnost potomstva. Všichni tito býci nesou stopy našeho šlechtění a filozofii produkce velkého množství kvalitního mléka při dobrém exteriéru a zdraví spojené s ekonomikou chovu. Tento program vychází z požadavku chovatelů, kterým má přinášet zefektivnění celého chovu holštýnských krav.


arrowLeft ... 2 3 4 5 6 7 8 ... arrowRight