O nás

Společnost GGI CZECH s. r. o. v České republice zastupuje německou organizaci GGI-SPERMEX GmbH, která zajištuje nabídku plemenného materiálu skotu od třinácti velkých německých plemenářských organizací a disponuje odborným týmem, jenž je aktivní v 85 zemích světa.
Společnost GGI CZECH s. r. o. navazuje na činnost společnosti HANÁ GENETIK, spol. s r.o., která tuto činnost vykonávala v letech 1992 - 2016. Věříme, že nabídneme chovatelům tu nejlepší genetiku z portfolia naší mateřské organizace a pomůžeme s rozvojem chovu skotu v ČR.


Německá genetika je zárukou kvality. Samozřejmostí je progresivní přístup ke šlechtění zahrnující všechny nejnovější poznatky v oblasti zkvalitňování populace skotu.
Komplexní plemenářský program s využitím nezávislé kontroly mléčné užitkovosti zajišťuje vysokou spolehlivost stanovených plemenných hodnot. Na tvorbě modelů výpočtu plemenných hodnot se výrazně podílejí chovatelé.
Rovněž v oblasti genomového hodnocení je Německo motorem pokroku. Aktuálně disponuje výsledky od více než 35.000 holštýnských býků.
Znalosti a zkušenosti více než patnácti set odborníků zastoupených organizací a impozantní portfolio nabízených býků vám pomůže k dosažení stanovených chovných cílů.
Z celkové nabídky holštýnských býků společnosti GGI-Spermex GmbH vybíráme ty nejvhodnější pro použití v České republice.
Stejně kvalitní je i nabídka býků plemen Simental, Brown Swiss, Jersey i býků plemen masných!

Naši chovatelskou filozofii odrážejí plemenice s výbornými znaky produkce mléka, zdraví a dlouhověkosti. Tyto znaky, společně s dobrou reprodukcí a snadným telením, naši zákazníci jistě ocení. Vycházíme z potřeb a zájmů chovatelů a jdeme vstříc všem jejich požadavkům.

Nabízíme vám pro vaše stáda připařovací program k výběru ideální kombinace rodičů. Počítačový program GloBAP najde, na základě informací o vašem stádě v kombinaci s býky registrovanými v programu Interbull, ideální kombinace pro dosažení vašeho chovného cíle. Chovný cíl si stanovíte individuálně, dle vlastních požadavků s možností sledování rodinných vazeb ve svém stádě.

Naše služby ve zkratce:
 • Inseminační dávky skotu: především plemen Holstein, Red Holstein, Simental, dále Jersey, Brown Swiss a plemen masných
 • Sexované inseminační dávky
 • Materiál pro inseminaci: rukavice, inseminační katetry, rozmrazovačky
 • Kontejnery na tekutý dusík
 • Tvorba připařovacího plánu s využitím německého programu GloBAP, z produkce datového centra společnosti VIT
 • Poradenství

Naše možnosti:
Již 25 let exportuje společnost GGI-SPERMEX GmbH inseminační dávky skotu do více než 85 zemí po celém světě. Prostřednictvím svých partnerů podporuje chovatele při výstavbě a rozvoji stád skotu. GGI-SPERMEX nabízí v mnoha zemích služby spojené s prováděním inseminace skotu.
 • Německo má celosvětově největší populaci holštýnských a red holštýnských krav zapsaných v plemenné knize:
  • více než 1.700.000 holštýnských krav
  • více než 160.000 red-holštýnských krav
 • Německo má největší testovací základnu – více než 35.000 býků.
Členové GGI-SPERMEX GmbH
clenove-ggi-spermex.jpg
 • Členové vlastní přes 1.200.000 dojnic, více než 35.000 plemenných býků.
 • V oblasti GGI-SPERMEX je přes 70% všech krav zapsaných v plemenné knize.
 • Informace a zkušenosti berou z více než 9.000 farem.
 • GGI-SPERMEX působí po celém Německu a může nabídnout optimální řešení pro různé podmínky chovu skotu.

Složení celkového indexu RZG:
V celkovém indexu RZG jsou všechny důležité znaky rozděleny do skupin dle jejich hospodářského významu. V roce 1997 se stalo Německo jednou z prvních zemí, kde byl celkový index stanoven. Index zahrnuje znaky produkce, exteriéru a funkční vlastnosti (dlouhověkost, plodnost). Aktuálně mají jednotlivé znaky váhu: produkce 45%, exteriér 15%, funkční znaky 40%.
RZG.jpg

Nový ekonomický idex RZ€ :
Při zveřejnění plemenných hodnot v srpnu 2020 byl poprvé publikován nový ekonomický index pro plemena Holstein a Red Holstein. Jedná se o doplněk dlouhodobě používaného indexu RZG. S novým RZ€ (RZEuro) můžete na první pohled vidět, jaký zisk lze očekávat od dcer býka na základě jeho genetického potenciálu. RZ€ je první německá chovatelská hodnota, která je založena pouze na ekonomicky relevantních vlastnostech. V měřítku eura vyjadřuje rozdíl v zisku nebo ztrátě, který může potomstvo daného býka v životě vydělat, ve srovnání s průměrnou populací. Váha hodnocení jednotlivých znaků je jednoznačně zaměřena na oblast produkce, kondice a plodnosti. Umožňuje výběr býků k tvorbě vyváženého a vysoce výkonného stáda. Všechna data, která vstupují do výpočtu indexu RZ€, pochází z reálných sledování na farmách v Německu. S RZ€ máte k dispozici nástroj, pomocí kterého můžete rychle a snadno zvýšit ziskovost stáda prostřednictvím vhodné volby připařovacího plánu. RZEuro Grafik (2).jpg

RZhealth – nástroj hodnocení zdraví:
Nový celkový index hodnocení zdraví RZhealth je složen ze čtyř komponentů
 • RZudderfi t (zdraví vemene 40%)
 • RZmetabol (metabolické poruchy 25%)
 • RZhoof (zdraví končetin 20%)
 • RZrepro (poruchy reprodukce 15%)
Index RZhealth sleduje 13 nejdůležitějších zdravotních znaků rozdělených do čtyř oblastí. Využitím tohoto indexu můžete zabránit, nebo omezit, výskytu nejčastějších zdravotních problémů umléčného skotu. Koefi cient dědivosti 0,57 zaručuje spolehlivost nové metody odhadu zdraví potomstva daného býka a umožňuje chovatelům výrazně ovlivnit zdraví stáda správnou tvorbou připařovacího plánu. V chovech, kde se vyskytuje konkrétní problém, může s výběrem pomoci jeden ze čtyř dílčích znaků, ve kterém najdete hodnocení daného býka pro konkrétní oblast zdravotních problémů.
RZhealth.jpg

Vhodnost k robotickému dojení:
Index RZRobot je prezentován od srpna 2014. Vyjadřuje vhodnost potomstva daného býka do technologie s robotickým dojením. Index se skládá ze šesti znaků, z nichž dojitelnost, délka a
rozmístění struků jsou omezeny minimální požadovanou hodnotu. Podrobné složení indexu najdete ve vedlejším grafu. Dále bylo stanoveno, že index RZRobot bude uváděn pouze u býků, kteří dosáhnou odchylky od průměru ve výši (≥ 100).
RZEuro Grafik (2).jpg

DD Premium a DD Control – pomocník při prevenci onemocnění paznehtu
V mnoha chovech se setkáváme s infekčním onemocněním kůže v okolí paznehtů známým jako dermatitis digitalis (DD). Toto onemocnění může způsobovat výrazné ekonomické ztráty. I když se jedná o nemoc způsobenou převážně prostředím, byl v Německu proveden výzkum na četnost tohoto problému u dcer používaných býků. Výsledky pak potvrdily rozdílnou vnímavost k onemocnění u potomstva jednotlivých býků. Předpokládaný vliv genetického základu zatím není plně objasněn, proto se nebude uvádět jako RPH u všech býků, ale od srpna 2018 budeme označovat značkou DD Control 25% nejlépe hodnocených býků a značkou DD Premium 10% nejlépe hodnocených býků. Využijte nových informací pro větší odolnost vašeho stáda.
dd_control.gif