Aktuality07. 09. 2020  holstein  XIII. Mrákovská výstava trochu jinak
 Ve dvouletém cyklu se vždy těšíme na nejlepší výstavu red holštýnských a holštýnských krav v ČR. Vždy se jedná o vrchol výstavní sezony nejen kvalitou a množstvím předvedených zvířat, ale také snahou o inovativní přístup k prezentaci chovu skotu.
 V letošním roce je vše ztíženo situací a opatřeními v souvislosti s covid19. Přesto se organizátoři rozhodli třináctý ročník výstavy uskutečnit. Prezentace se tak přenesla do virtuálního světa. Na stránkách www.zodmrakov.cz je možné shlédnout prezentaci jednotlivých krav. Posouzení exteriéru bylo provedeno třemi bonitéry a průnik jejich hodnocení určil letošní vítězky. Vyhlášení výsledků proběhlo 2.9. 2020 v sídle společnosti ZOD Mrákov v užším kruhu pozvaných hostů. Není až tak důležité kdo letos zvítězil. Důležité je, že byla zachována kontinuita výstavy a chovatelé se již těší na příští ročník, doufejme, že již ve standartních podmínkách.
Z našich býků byli více zastoupeni býci Brekan RED 663 a Board NXB 266. Oba mají zastoupení dcer mezi oceněnými kusy. V původech dále najdeme několik našich převážně red holštýnských býků.
Velké poděkování patří všem organizátorům zejména vedení ZOD Mrákov a panu Šalounovi, kteří vstoupili do neznámých vod virtuální prezentace.
Veškeré výsledky, katalog zvířat a prezentaci, si můžete prohlédnou na stránkách www.zodmrakov.cz.