Aktuality12. 02. 2021  holstein  Novinky v nabídce únor 2021
 Na základě požadavků chovatelů jsme provedli registraci nových býků. K využití jsou již nachystáni býci Gamos Red (RED 789) Star P (NXB 739) a jednička genomických býků v SRN býk Gladius (NBR 035). Nově připravujeme dovoz býka Domino, který je jedním z nejpoužívanějších býků v SRN na jalovice. Býky Gamos Red a Gladius jsme vám představili v předchozím článku dnes se zaměříme na býky Star P a Domino.
 DOMINO (Durable x Cameron x Battlecry)
Mladý býk se zajímavým původem a extrémním potenciálem ekonomického přínosu pro chovatele. Domino nabízí vysoký nárůst produkce mléka spojený s navýšením % složek. Exteriér odpovídá požadavkům moderního chovu. Dcery jsou vhodné do robotických technologií. Výborně hodnocený zdravotní stav potomstva. Jeden z nejlépe hodnocených býků po stránce zdravotního stavu telat v odchovu. Býk je nositelem genu kappa kaseinu AB a beta kaseinu A2A2 . Domino je doporučován k připouštění jalovic. Aktuálně je o býka extrémní zájem a je masivně nasazován. Přesto se nám podařilo zajistit nějaké ID pro naše chovatele a k dispozici bude od první poloviny března 2021. Jedná se o mimořádnou příležitost obohatit své stádo o špičkovou genetiku.

STAR P RDC NXB 739 (Solitair P x Semino x Racer)
Býk s hvězdným původem a red faktorem. Otcem je Solitair P (RED 737), který má šest synů v TOP 10 genomických redů v SRN, včetně tří nejúspěšnějších. Otcem matky je Semino (NEO 749), který své kvality dostatečně prokázal i v podmínkách ČR. Star je ceněn zejména pro vyrovnaný mix všech sledovaných znaků. Nabízí potomstvo s vysokou produkcí mléka i složek a výborným potenciálem ekonomické produkce. Výborný zdravotní stav potomstva jak při odchovu, tak při vlastní produkci. Exteriér vysoce vhodný pro robotické dojení a v neposlední řadě vhodný k připouštění jalovic. Bonusem navíc je heterozygotní bezrohost. Star nabízí chovatelům možnost obohacení stáda o špičkovou genetiku a vysoký ekonomický profit z produkce potomstva.